бүтээгдэхүүн нь чанаржих
бүтээгдэхүүн нь аажмаар чанар чансаатай болох