ЧАДХАЙХ

1. Хүний уур хилэн нь хөдөлснөөс амьсгал нь бүдгэрч нүүр нь минчийн улайх: нүүр нь чадхайх дэлгэрэнгүй...


2. Хувцас хунар зэргийн яг барьж тэлэгдэх: ханцуй нь чадхайх (хувцасны ханцуй барьж жадайх).

нүүр нь чадхайх уурласнаас нүүр нь минчийн улайх
ханцуй нь чадхайх хувцасны ханцуй барьж жадайх