ЧАВИР
/ шашин /

Гэлэн санваартны бүсэндээ зүүх тэмдэг - Төдий тойн яргачин хоёрын хэлэлцэхийг ямаа сонсоод хоёр нөхдөдөө дэлгэрэнгүй...Агванхайдав.  Үхэр, хонь, ямаа гурвын гэлэн тойнтой хүүрнэсэн яриа; чавираа мартах (санваартан хүн бүсэндээ зүүх тэмдгээ мартах).