ЦЭХИЙХ

1. Цэхэр болох, өнгө барагтайхан харагдах: цэхийсэн өнгөтэй (барагтай, тааруу өнгөтэй), нүд дэлгэрэнгүй... (нүд нь цэхэр болох);


2. [шилжсэн] Муухай харах: цэхийж харах (муухай харах).