ЦЭХЭЛЗЭХ

1. Цэхэр нүдээр байн байн хяламхийх;


2. [шилжсэн] Эмэгтэй хүний муухай ааш гаргах.