ЦЭХЛЭГ

Шулуун шударга бөгөөд бусдын үйл ажлаас зөрөхгүй явах байдал.