БАРЛАГ II

1. Боол, зарц - Барлаг хүний гар баян хүний мэдэлд. Ж.Дашдорж. Монгол цэцэн дэлгэрэнгүй... тариачин барлаг (зарц) - Тариачин барлаг эрдэмд шонгүйг би мэдэв. Д.Маам. Тэмээний дууль;


2. Хөзрийн боол;
3. Хашин болж гүйцсэн, халширсан.

Ижил үг:

БАРЛАГ I