ЦАЛЗГАНА
/ амьтан /

Өнгө ногоовторхон, намар сэрүүн цагт жиргэдэг нэгэн зүйл хорхой.