цадигаа алдах
а. Ах захаа алдах; б. Хэр чинээгээ мэдэхгүй байх