цаарга хүн

ажил хэрэг, санал санаачилгад таатай бус ханддаг, хийж бүтээхдээ залхуурах янзтай хүн