БАРИМАЛЧ

Баримлын урлалд мэргэшсэн хүн: уран барималч (уран нарийн хийцтэй байшин барилга, хөшөө дурсгалын дэлгэрэнгүй...