БАРИМЖАА

1. Хэр, багцаа, тойм: баримжаа авах (юмны хэмжээ тоог багцаалан мэдэх), баримжаа дэлгэрэнгүй... (багцаа тоймоо алдах), баримжаа муутай (баримжаа тоймыг нь мэдэхдээ муу), газрын баримжаа (газрын багцаа) - Би газрын баримжааг хэдийнээ алджээ. Ч.Ойдов. Их жанжин Сүхбаатар танаа., чиг баримжаа [хоршоо] (а. Өөрийнхөө болон бусдын байрлалыг орчинтойгоо харьцуулан тодорхойлох; б. Тодорхой нэг эрх ашгийн үүднээс үйл ажиллагаандаа баримтлах чиг шугам; в. Нөхцөл байдлыг зөв үнэлэн тунгаасны үндсэн дээр учрыг нь олох, цаашдын чиг хандлагыг тогтоох чадвар);


2. Юмны чанар байдлыг тогтоосон хэмжүүр: халх аялгуугаар баримжаа болгох (утга зохиолын хэлний хэм хэмжээг халх аялгуугаар дэлгэрэнгүй...
баримжаа авах юмны хэмжээ тоог багцаалан мэдэх
баримжаа алдах багцаа тоймоо алдах
баримжаа муутай баримжаа тоймыг нь мэдэхдээ муу
газрын баримжаа газрын багцаа
чиг баримжаа а. Өөрийнхөө болон бусдын байрлалыг орчинтойгоо харьцуулан тодорхойлох; б. Тодорхой нэг эрх ашгийн үүднээс үйл ажиллагаандаа баримтлах чиг шугам; в. Нөхцөл байдлыг зөв үнэлэн тунгаасны үндсэн дээр учрыг нь олох, цаашдын чиг хандлагыг тогтоох чадвар
халх аялгуугаар баримжаа болгох утга зохиолын хэлний хэм хэмжээг халх аялгуугаар баримжаалах