БАРИМ

Уртын хэмжээ, урт юмыг гарын сарвуугаар, дөрвөн хуруу зэрэгцүүлэн атгасны хэмжээ - Харанхуй шөнө барим хүрэхгүй дэлгэрэнгүй... Б.Сосорбарам. Очсын хүрээлэн., нэг барим (дөрвөн хуруу орчим хэмжээ), хоёр барим (хоёр гарын дөрвөн хуруу орчим хэмжээ), мухар барим (10 см орчим урт), үзүүр барим (15 см орчим урт).

нэг барим дөрвөн хуруу орчим хэмжээ
хоёр барим хоёр гарын дөрвөн хуруу орчим хэмжээ
мухар барим

10 см орчим урт

үзүүр барим

15 см орчим урт