ХУДАЛДАГЧ

Худалдаа хийгч - Өнгө хэмжээ таармааргүй бол зэргэлдээ худалдагчаасаа хүртэл авчирч, авах хүний хэрэгцээнд дэлгэрэнгүй... Б.Ринчен. Өмнө этгээдэд зорчсон тэмдэглэл., худалдагч эмэгтэй (худалдах, зарах ажлыг эрхэлдэг эмэгтэй), дэлгүүрийн худалдагч (дэлгүүрийн юмыг зарах, худалдах үүрэг хүлээсэн хүн) - Агуулахын нярав, дэлгүүрийн худалдагч хоёр хүрч ирлээ. С.Дашдооров. Говийн өндөр.

худалдагч эмэгтэй худалдах, зарах ажлыг эрхэлдэг эмэгтэй
дэлгүүрийн худалдагч дэлгүүрийн юмыг зарах, худалдах үүрэг хүлээсэн хүн

“Худалдагч” гэж зохион байгуулалтын хэлбэрээсээ үл хамааран хэрэглэгчид бараагаа борлуулж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллага, хувиараа аж ахуй эрхлэгч болон хувь хүнийг хэлнэ.

Зочин 2019-03-21 09:29:10