ХУДАРГАГҮЙ

1. Хударга байхгүй;


2. [шилжсэн] Аливаа хүний болчимгүй, итгэлтэй бус, хэлсэн үг: хийсэн хэрэг нь баримт баталгаагүй: хударгагүй хүн яриа (болчимгүй, дэлгэрэнгүй...

Итгэлгүй хүний мөсгүй хүн

Зочин 2016-05-15 13:06:27