БАМБАР III

Нарны гадаргуугийн цацрах гэрлэн ширхэгт толбо.

Ижил үг:

БАМБАР I

БАМБАР II:

БАМБАР IV