БАМБАР I

1. Хөвөн, бөс мэтийг нарийн модны үзүүрт бөөрөнхийлэн ороож, тос шингээн асааж, гэрэлтүүлэх хэрэгсэл: олимпын дэлгэрэнгүй... (олимпын наадмын үйл ажиллагааг нээсний тэмдэг болгож асаах бамбарласан гал) бамбар асаах (бамбар шатаан гэрэлтүүлэх), бамбар барих (үзүүрт нь гал асаасан мод зэрэг зүйл) - Бамбар бариад зандан өрөөг баруун талаар нь тойроод гарав. Жангар., *бамбар барьж бялуу атгах (гаж муу үйлийг илэн далангүй, эрээ цээргүй үйлдэх);


2. Чих, хамар зэргийг ухаж цэвэрлэх, сорьц авах, эм түрхэх зориулалттай, үзүүрийг нь хөвөнгөөр ороосон жижиг савх;
3. Юмыг галаар халаах хэрэгсэл.

бамбар асаах бамбар шатаан гэрэлтүүлэх
бамбар барих үзүүрт нь гал асаасан мод зэрэг зүйл
бамбар барьж бялуу атгах гаж муу үйлийг илэн далангүй, эрээ цээргүй үйлдэх
олимпын бамбар

олимпын наадмын үйл ажиллагааг нээсний тэмдэг болгож асаах бамбарласан гал

Ижил үг:

БАМБАР II:

БАМБАР III

БАМБАР IV