ХӨДӨЛМӨРЧИН

Биеийн хүчээ үнэлж, орлогоор нь амьдрагч - Ардын хувьсгал мандсанаас хойш анхны жилд хөдөлмөрчин олон түмний дэлгэрэнгүй.... Д.Гонгор нар. Д.Сүхбаатарын тухай дуртгалууд., хөдөлмөрчин олон түмэн (ажил хөдөлмөр хийж амьдрагч хүмүүс), хөдөлмөрчин хүмүүсийн аж байдлыг сайжруулах (ажил хөдөлмөр хийж буй хүмүүсийн ажиллах, амьдрах нөхцөл бололцоог сайжруулах).

ажил хөдөлмөр хийж буй хүмүүс олон түмэндээ танигдсан хүнийг хөдөлмөрчин гэдэг.

олон түмэнд танигдсан хүнийг хөдөлмөрчин гэдэг.

Зочин 2015-11-08 03:28:14