ХӨДӨӨ I

1. Суурьшсан хот сууринаас хол нутаг, тариалангүй газар: хөдөө аж ахуй (хүн амыг хүнсний дэлгэрэнгүй...


2. Нутагласан айл хүмүүсгүй ба гол уснаас аглаг хээр газар: хөдөө газар (а. Ус намгаас зайдуу, уулнаас алсхан сэргэлэн газар; б. дэлгэрэнгүй...
хөдөө аж ахуй хүн амыг хүнсний бүтээгдэхүүнээр, аж үйлдвэрийг түүхий эдээр хангадаг материаллаг үйлдвэрлэлийн үндсэн салбарын нэг
хөдөө аж ахуйн бирж хөдөө аж ахуйн бараа бүтээгдэхүүн болон тоног төхөөрөмжийн худалдаа арилжаа, санхүүгийн үйл ажиллагааг зохицуулах газар
хөдөө гарах хот суурин газраас алс гарах, хөдөө гэртээ харих
хөдөө нуга гол мөрний татмаас өөр бусад газар орших нуга, шим сайтай сахлаг ургамалтай учир хадлан бэлчээрийн чухал эдэлбэр болдог
хөдөө явах хот суурин газраас гадагш гарч явах
хөдөө орон нутаг хот суурин биш алс хол газар
хот хөдөөгийн ялгавар суурин ба суурин бус газрын ялгавар
хөдөөгийн суурин улс орны хотын суурин газрын хэмжүүр, ойлголтод дүйцэхээргүй бусад суурин газар
хөдөөний айл хот суурины бус алс холын айл
хөдөөний байдалтай танилцах суурин бус газрын байдалтай танилцах
хөдөө гадаа суурин газраас зайдуу, хүн хөл багатай газар
хөдөө гадаанаас хүн ирэх хөдөө амьдардаг хүн ирэх
хөдөө газар а. Ус намгаас зайдуу, уулнаас алсхан сэргэлэн газар; б. Хотын биш, хөдөө аж ахуй эрхлэх газар
хөдөө нутаг хөдөө газар
хөдөө буух гол уснаас зайдаж, уул бараадан эрдүү газар буух
хөдөөний нохой чоно
хөдөө хээр хүний хөл багатай, суурин газраас хол, өвс ургамал, уул ус бүхий газар
хөдөө тал өвс ногоо бүхий үргэлжилсэн тэгш газар
хүрээ хөдөө хот сууриныхан болон хөдөөнийхөн
хөдөө талын бэлчээр мал бэлчээрлэхэд тохиромжтой өвс ногоо бүхий үргэлжилсэн тэгш тал
хөдөө тосгон хөдөө нутгийн бага шиг суурин газар, сумын төв
Ижил үг:

ХӨДӨӨ II

хөдөө

би хөдөө очив.

Зочин 2017-02-25 05:08:19