ХАМБА I

Шашны сүм хийдийг тэргүүлэн удирдах хүний тушаалын нэр - Мөстийн хийдийн хамба лам Үнэн зоригт ханы захирагч дэлгэрэнгүй... Н.Батбаяр. Өндөрт хатгасан туг., дэд хамба (тэргүүн хамбын удаах тушаалтан) - Мяндаг тушаал түргэн ахиж дэд хамба болов. Л.Түдэв. Уулын үер., *хамба суулгах (сур харвах тэмцээнд оноогүй хүнийг дахин харвах эрхийг нь хасаж шийтгэх) - Харваач бүр өрөг дуусахад ядаж өөрийн хоёр чихээ оносон байх шаардлагатай бөгөөд хэрэв эс чадвал хамба суулгана. О.Гонгоржав. Монголын эртний тэмцээн.

дэд хамба тэргүүн хамбын удаах тушаалтан
хамба суулгах сур харвах тэмцээнд оноогүй хүнийг дахин харвах эрхийг нь хасаж шийтгэх
Ижил үг:

ХАМБА II

ХАМБА III:

хамба хилэн даавуу

хамба хилэн ширээний бүтээлэг

Зочин 2016-01-04 15:45:39