нуух хаах
ямар нэг зүйлийг бусдад үзүүлж харуулахыг хүсэхгүй байх