ҮНСҮҮЛЭХ

Үнэрлүүлэх, үнэр авхуулах - Хүү нь тоглоомынхоо хайрцган доторхыг хоймроо асгачихсан түүн дундаа сууж байснаа дэлгэрэнгүй... Д.Батбаяр. Цахилж яваа гөрөөс., хацраа үнсүүлэх (хацраа өгч үнэрлүүлэх).