ҮНСРҮҮЛЭХ

Үнсийг нь ихдүүлэх, хамаг юм үнс болгох