үл бүтэх хүн үгээрээ хуурна үнэгэн зальт сүүлээрээ хуурна
/ зүйр цэцэн үг /
бүтэхгүй хүнтэй бүү нөхөрлө, муу хүнтэй бүү нөхөрлө гэсэн санаа