омын хууль (физик)  

хэлхээний хэсэг дэх гүйдлийн хүч нь тэр хэсгийн хүчдэлд шууд эсэргүүцэлд урвуу хамаарна гэсэн физикийн шинжлэх ухааны хууль


Зураг оруулах     Тайлбар нэмэх

0  0
Холбогдох зураг одоогоор алга байна.


Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.