1. Бичиг үсэг байхгүй, бичиг үсэг мэдэхгүй дэлгэрэнгүй...


2. Бичиг баримтгүй, бичсэн зүйлгүй: тэмдэг бичиггүй (баримт бичиггүй)дэлгэрэнгүй...
  • үсэг бичиггүй - а. Харилцах бичиг үсэг байхгүй; б. Бичиг үсэг мэдэхгүй - Нэгдлийн даргаар сонгогдсон Чойнхор өөрөө бараг үсэг бичиггүй хүн байлаа. П.Лувсанцэрэн. Хөдөөгийн дуун
  • тэмдэг бичиггүй - баримт бичиггүй

Зураг оруулах     Тайлбар нэмэх

0  0
Холбогдох зураг одоогоор алга байна.


Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.