улаан дээрэмчин
улаан цайм дээрэмддэг, байнга дээрэм хийдэг, айж ичихийг байсан хүн