улаан хоног
/ ургамал /
хоног амуутай адил боловч хивэг улаан тариа