улаан буудай
/ ургамал /
янз буудайтай адил болоод өнгө баахан улаавтархан нэг зүйл тариа