улаан бударгана
/ ургамал /
говь газар ургадаг бударганын нэг зүйл, өндөр нь метр хүртэл бий, иш, мөчир, найлзуур цайвар шар, зуны цагт жижиг ногоон навчтай, өвөл хатахдаа улаан дэлгэрэнгүй...