улаан хөл
/ амьтан /
биеийн чандар үнсэн өнгөтэй, аньсаганы дээд талд цайвар шар чандар хөмсөгтэйгөө адил, шийр маш улаан нэг зүйл бялзуухай