улаан туруу
/ амьтан /
хошуу, сүүл хар, бие улаавтархан бараан нэг зүйл хэрээ