улаан сарт тогшуурга
/ амьтан /
их бие хэрээний адил, өнгө цох хар, толгойдоо улаан сартай нэг зүйл тогшуурга шувуу