улаан бор азарга
/ амьтан /
улаан чандартай, хар бидэр бүхий нэг зүйл бялзуухай, богширго