улаан данс
а. Сайн юмны бүртгэл; б. Дэлхийн болон аль нэг улс, орон нутгийн ховордсон ургамал, амьтныг бүртгэн, аврах арга замыг зааж анхааруулсан албан баримт дэлгэрэнгүй...