улаан цоохор
а. Үхэр, хонь, ямааны зүсэм цагаанд улаан толботой буюу улаанд цагаан толботой; б. Бусад юмны улаан өнгөнд өөр өнгө буюу өөр өнгөнд улаан толбо