улаан бурхан
биеэр улаан бижрүү туурдаг халдварт өвчин