улаан хоолой
залгиурыг ходоодтой холбосон гуурслаг эрхтэн