улаан хагсмал боорцог
жигнэсэн буудайн гурилд чихэр, нохойн хошууны ус хоршиж хайрсан идээ