улаан ус
хонхор газар тогтсон бороо, хурын болон тогтоол ус