улаан нүдэн гараг
Нарны аймгийн ертөнцийн нэгний нэр, ангараг