улаан гол
а. Харвах дүгрэг байны дунд байдаг улаан цэг; б. Хүн амьтны гол судал, амин гол, амин сүнс; в. [шилжсэн] Маш хайртай