КАЗАХ

Түрэг төрлийн хэлт үндэстэн; Монголын баруун аймгуудаар, Орос, Казахстан зэрэг газар оршино: хасаг - Манай дэлгэрэнгүй... Б.Бааст. Алтайн хөх дөнөн., казах өвгөн (түрэг язгуурын хасаг өвгөн), казах хэл (хасаг хэл).

казах өвгөн түрэг язгуурын хасаг өвгөн
казах хэл хасаг хэл