ДОМБОР
/ хөгжим /

Доомбор - Мухас гэдэг нэртэй зургаан настай хүү домбор хөгжимд казахын “Жороо хар” гэдэг аялгууг дэлгэрэнгүй... П. Лувсанцэрэн. Баяраа.