ертөнцийн гурван баян

эрдэмтэй бол эрхэм баян, үртэй бол өнөр баян, өргүй бол өөдлөх баян, хувилбар: газар үндсээр баян, тэнгэр одоор баян, дэлгэрэнгүй...

Bgjhh

Ghj

Зочин 2021-08-12 14:46:20