ургаа хад шиг
урагшлах, дэвших зүйлд саад болох

залхуу, хойрго, удаан, назгай.

хэвшмэл. Урагшаа гишгэхдээ ургаа хад шиг.

Зочин 2015-04-06 13:55:28