УМШЛАХ

1. Дарийг ширхэглэх;


2. Замбааг шар тостой зуурах.