УНААГҮЙ II

Унаж өнхрөөгүй, босоо, хожигдолгүй.

Ижил үг:

УНААГҮЙ I