УДВАЛ I
/ ургамал /

1. Иш ногоон, навч зургаан уулзартай, цэцгийн хэлтэс ес, өглөө эрт цэцэглэж үдэш хумигдана, өнгө нь улаан, үнэр дэлгэрэнгүй...


2. Иш өндөр богино адилгүй, навч уулзартай, өнгө янз бүр, есдүгээр сард цэцэглэнэ, үнэр сайхан цэцэг.

Ижил үг:

УДВАЛ II