УДАРАСАД

Сарны зурхайн хорин найман одны нэг, монголоор дөрвөлжин хур одон; элдэв тэнгэртэн.